De Omval

Public

De publieke sector is een specifieke markt, een markt waarin factoren als maatschappelijk belang, transparantie, overheidsfinanciering en publiek-private samenwerking meespelen. 

Publiek vastgoed dient veelal een wettelijke taak of maatschappelijke doelstelling, zoals vastgoed van gemeenten, stadhuizen, rechtbanken en scholen. Maar ook vastgoed dat is aangekocht voor gebiedsontwikkeling en commerciële doelstellingen komt bij publieke partijen voor. Wij adviseren onder andere (semi)overheden zoals gemeenten, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en zorginstellingen. 


Kansen binnen de publieke vastgoedsector liggen bijvoorbeeld in verduurzaming, het koppelen van beleggers aan publiek vastgoed en transformatie van publiek vastgoed.

Wij kunnen u onder andere helpen bij de vastgoedstrategie, waardebepaling, renovaties en turn-key huisvesting van:

  • Zorgvastgoed
  • Onderwijsvastgoed
  • Overheidsvastgoed

Gerelateerde diensten

 

Contactpersoon