Renewable Energy

Savills heeft een sterke relatie met professionele internationale en nationale vastgoedeigenaren en -investeerders in zowel het stedelijk als het landelijk gebied. Door hen samen te brengen kunnen wij zorgen voor de succesvolle ontwikkeling van grootschalige energieprojecten op daken, grondposities en agrarisch minder rendabele percelen.

De Rijksoverheid heeft zich ten doel gesteld om in 2020 14% van de opgewekte energie in Nederland afkomstig te laten zijn van duurzame bronnen, in opmars naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Vanuit de overheid wordt dit onder meer gestimuleerd door belastingen op vervuilende brandstoffen en subsidies voor bijvoorbeeld zonne-energie. Deze regelingen, gecombineerd met het feit dat zonlicht altijd aanwezig is en de ruime beschikbaarheid van financiering, maken het zeer aantrekkelijk om nu te investeren in zonne-energie voor een zeker en optimaal rendement. 

Hoe kunnen wij u helpen

Wij kunnen u helpen door gebruik te maken van onbenutte ruimte zoals beschikbaar dakoppervlak en land, om groene energie te produceren. De opgewekte energie kunt u gebruiken om direct een gebouw van elektriciteit te voorzien en de grijze energie te vervangen. Het overschot kan verkocht worden aan het net. Deze nieuwe, langjarige inkomstenstroom kan positief bijdragen aan het rendement van uw belegging en verduurzaamt tegelijkertijd uw bezit.

Onze expertise

Onze dienstverlening op het gebied van duurzame energie is globaal onder te verdelen in de volgende expertises:

  • Volledige projectcoördinatie van te ontwikkelen projecten
  • Advies over uw lopende projecten
  • Verkoop van zowel vergunde als afgeronde projecten
  • Aankoopbegeleiding
  • Begeleiding van aanbestedingsprocessen

Ons uitgebreide internationale track record op het gebied van Renewable Energy lichten wij graag toe tijdens een gesprek.

Het proces

Als opdrachtgever profiteert u van onze jarenlange ervaring, onze contacten en ons wereldwijde netwerk. De ontwikkelingscyclus van zonne-energieprojecten bevat in hoofdlijnen de volgende stadia:

  • Haalbaarheidsstudie op locatieniveau
  • Inkoop- en projectbegroting
  • Aanvraag vergunningen en subsidies
  • Juridisch, financieel en operationeel kader
  • Projectmanagement en oplevering

Gerelateerde diensten

 

Contactpersonen

Janine de Ruiter

Janine de Ruiter

Senior Consultant
Investments

Savills Amsterdam

+31 (0) 20 301 2063

 

Jan de Quay

Jan de Quay

Managing Director
Investments

Savills Amsterdam

+31 (0) 20 301 2030

 

Algemene vragen