Woningbouwmarkt dreigt volledig op slot te raken, ondanks aanwezigheid voldoende kapitaal

07 oktober 2019

Volgens het onderzoeksrapport ‘Spotlight Residential: The residential paradox’ van internationale vastgoedadviseur Savills, is een passende oplossing voor het tekort op de Nederlandse woningmarkt nog lang niet in zicht. De sterk aanhoudende vraag naar en schaarste van (betaalbare) woningen wordt niet beantwoord met voldoende nieuwbouw. Ondanks dat er voldoende kapitaal bij marktpartijen beschikbaar is, zijn bouwprojecten in toenemende mate onrendabel geworden, door hoge bouw- en grondkosten, in combinatie met de kostenverhogende effecten van overheidsregulering.

 

Sterke verschillen per regio

Het huidige woningtekort bedraagt 294.000 woningen (3,8% van de Nederlandse woningvoorraad). Als de ontwikkelingen in de pijplijn worden afgetrokken van de toekomstige vraag, zal er in 2030 nog steeds een woningtekort zijn van 200.000 woningen (2,4% van de totale woningvoorraad). Opvallend is dat in regio`s waar de woningtekorten het snelste oplopen, nieuwbouwprojecten in toenemende mate onhaalbaar zijn geworden. Met behulp van de Savills Attractiviteitsscan is inzichtelijk gemaakt in welke gebieden woningontwikkelingen financieel relatief het minst haalbaar zijn én in welke gebieden beleggers graag willen investeren. In de scan is gekeken naar de relatie tussen bouwkosten, materiaalkosten, grondprijzen, aanvullende ontwikkelingskosten en verkoopprijzen. Hieruit blijkt dat Brabant en de Randstad met het hoogste woningtekort kampen, maar dat dit tevens de gebieden zijn waar nieuwbouw het minst haalbaar is. Net in deze gebieden staan beleggers in de rij om te kunnen investeren in nieuwbouwontwikkelingen: een enorme paradox.

 

Bas Wilberts, Head of Alternative Investment, licht toe: “De mis-match tussen vraag en aanbod resulteert in een hogere druk op de Nederlandse woningmarkt, met stijgende huur- en koopprijzen als gevolg. Voor de woningmarkt is dit zeer problematisch, maar het biedt wel kansen voor beleggers. Waar beleggers in het verleden vooral geïnteresseerd waren in grote woningportefeuilles, zien we momenteel dat Nederlandse portefeuilles van verschillende soorten en maten tegen steeds scherpere aanvangsrendementen worden verhandeld. Zeker nu de woningmarkt voor een enorme uitdaging staat, verwacht ik dat het woningtekort niet op korte termijn wordt opgelost. Dit gaan we terugzien in ongekend hoge prijzen van nieuwbouwwoningen die wel op de markt komen.”

 
 

General Enquiries

Savills Amsterdam

 

Key Contacts

Bas Wilberts

Bas Wilberts

Head of Alternative
Investments

Savills Amsterdam

+31 (0) 20 301 2011

 

Susan Hatzmann

Susan Hatzmann

Communication Coordinator
Marketing

Savills Amsterdam

+31 (0)20 301 2066