Research

De afdeling Research & Consultancy heeft als belangrijkste taak het bijeenbrengen van kennis over alle aspecten van de vastgoedmarkt om hiermee de besluitvorming van onze klanten, zowel intern als extern, optimaal te ondersteunen.

Research heeft binnen Savills een belangrijke spilfunctie op het gebied van de strategische informatievoorziening. Savills Research registreert en beschrijft bepalende ontwikkelingen op elk gebied van de vastgoedmarkt en is verantwoordelijk voor interne en externe kennisverspreiding.

Consultancy geeft financieel en strategisch advies over vastgoed en huisvesting: van initiatief tot (her-)gebruik. Wij adviseren alle partijen binnen de vastgoedmarkt. 

  • Eindgebruikers helpen wij bij het opstellen van een huisvestingsstrategie, het ontwikkelen van werkplek- en huisvestingsconcepten en het opstellen van een programma van eisen voor nieuwe huisvesting.
  • Ontwikkelaars adviseren wij bij haalbaarheidsanalyses, huurprijsanalyses, positioneringsvraagstukken en conceptontwikkeling.
  • Savills helpt beleggers om risico's en kansen in de portefeuille inzichtelijk te maken door middel van huurder- en huurprijsanalyses en adviseert over de verhuurstrategie.
  • Savills helpt gemeenten, provincies en rijk om beleid en strategie te formuleren voor ruimtelijke ontwikkeling en voor de exploitatie van hun vastgoed. Daarbij hebben wij oog voor duurzaamheid en voor de doeltreffendheid van oplossingen op lange termijn.

 

Research rapporten Nederlandse markt

Savills Research in Nederland geeft advies en analyses over commercieel vastgoed.

Research rapporten internationale vastgoedmarkt

Het Savills Research team heeft door middel van een innovatieve en toekomstgerichte aanpak van marktonderzoek een uitstekende reputatie opgebouwd.

 

Contactpersonen

Jeroen Jansen

Jeroen Jansen

Associate Director
Research & Consultancy

Savills Amsterdam

+31 (0) 20 301 2094

 

Jana Jayakkumaran

Jana Jayakkumaran

Researcher
Research & Consultancy

Savills Amsterdam

+31 (0)20 301 2003

 
 

 

Aanmelden bij Savills Research

 

Wilt u via e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuw onderzoek?