Huidige aandelenkoers

Verandering:0,0727 
Laatse koers:7,954
Handelsvolume:3,791

 

Meer informatie voor investeerders