Huidige aandelenkoers

Verandering:0,0114 
Laatse koers:10,9174
Handelsvolume:11,268

 

Meer informatie voor investeerders