Huidige aandelenkoers

Verandering:0,0547 
Laatse koers:7,4698
Handelsvolume:2,102

 

Meer informatie voor investeerders