Huidige aandelenkoers

Verandering:0,0173 
Laatse koers:8,2475
Handelsvolume:205,176

 

Meer informatie voor investeerders