Huidige aandelenkoers

Verandering:0,0422 
Laatse koers:13,2497
Handelsvolume:160,457

 

Meer informatie voor investeerders