Huidige aandelenkoers

Verandering:0,0127 
Laatse koers:7,78
Handelsvolume:185,292

 

Meer informatie voor investeerders