Huidige aandelenkoers

Verandering:0,0141 
Laatse koers:13,5442
Handelsvolume:7,519

 

Meer informatie voor investeerders