Verdere yield compressie stimuleert (speculatieve) logistieke ontwikkelingen

15 maart 2017

Volgens de vandaag gepubliceerde rapportage ‘Logistics Market Update - March 2017’ van internationale vastgoedadviseur Savills, zal de verdere compressie van de aanvangsrendementen in 2017 leiden tot meer nieuwe (speculatieve) ontwikkelingen.

Niek Poppelaars, Associate Director Logistics & Industrial bij Savills Nederland: “Alhoewel de daling van de BAR in 2016 (van 5,75% naar 5,25%) weinig ruimte overlaat voor verdere contractie, zal de schaarsheid van ‘prime’ beleggingsproduct in 2017 zorgen voor een aanhoudende neerwaartse druk op de yields in alle logistieke hotspots.”

Douglas van Oers, Associate Director Logistics & Industrial bij Savills Nederland: “Ook op de gebruikersmarkt is er sprake van schaarste van ‘prime’ aanbod. De grote vraag vanuit de gebruikers naar logistieke ruimte op top-locaties zorgt voor een opwaartse druk op de huurprijzen.”

Het Savills rapport noemt 3 belangrijke trends die in 2017 bepalend zullen zijn voor de logistieke vastgoedmarkt:

1)     Politieke en economische onzekerheid

Brexit en Trump zorgden in 2016 voor onzekerheid in de markt. Aan die onzekerheid komt, ook door de aankomende verkiezingen binnen Europa, nog geen einde. Wat de effecten hiervan zullen zijn op consumentenvertrouwen, economie en internationale handel, en daarmee op de logistieke sector, zal in de loop van 2017 verder uitkristalliseren.

2)     Groot, groter, grootst

De omvang van nieuwe logistieke ontwikkelingen blijft toenemen. 10 jaar geleden was een gemiddelde nieuwe ontwikkeling 16.900 m², nu is dit ruim 28.850 m². Het gemiddelde ligt in Noord-Brabant en Limburg het hoogst, met ruim 36.400 m², onder andere gedreven door de maar liefst 105.000 m² ontwikkeling voor Vida XL. De vraag naar nieuwe distributiecentra neemt nog niet af en Savills verwacht ook in 2017 meer van dergelijke XL ontwikkelingen.

3)     De groei van e-commerce

Online bestedingen groeiden in 2016 met 18,7% ten opzichte van het jaar daarvoor. Om de groei hiervan verder te kunnen faciliteren zal de supply chain gemoderniseerd en geoptimaliseerd moeten worden. Het is dan ook deze groei van e-commerce die de drijvende kracht is achter veel van de nieuwe logistieke ontwikkelingen.

Lees meer over hoe deze trends de gebruikers- en beleggersmarkt zullen beïnvloeden in het volledige onderzoeksrapport Logistics Market Update - March 2017.

 
 

General Enquiries

Savills Amsterdam

 

Key Contacts

Douglas van Oers

Douglas van Oers

Associate Director
Agency

Savills Amsterdam

+31 (0) 20 301 2058

 

Niek Poppelaars

Niek Poppelaars

Associate Director
Agency

Savills Amsterdam

+31 (0) 20 301 2086